Karta över Nödinge-Nol

Center map

Nödinge-Nol är en tätort cirka 20 mil norr om Göteborg i Västra Götalands län. Nödinge-Nol ligger även i och är centralort i Ale kommun. År 2010 fanns det 9 822 invånare i tätorten.

Dagens Nödinge-Nol är en sammanslagning av de tre byarna Alafors, Nol och Nödinge, som naturlig har växt samman till en tätort. I vissa sammanhang skiljs däremot de tre byarna fortfarande åt.