Härlanda karta

Center map

Härlanda (även kallat Örgryte-Härlanda) är en av Göteborgs största stadsdelar som ligger cirka 3 kilometer från Göteborgs centalstation. Härlanda har cirka 61000 invånare. Stadsdelen består av många populära områden öster om Göteborgs centrala delar, bland annat Delsjöarna och Härlanda Tjärn. Härlanda ligger nära centrum, men har trots det många fina naturområden.