Göteborgs Botaniska Trädgård karta

Center map

Göteborgs Botaniska Trädgård är en av Europas största botaniska trädgårdar som ligger cirka 4 kilometer från Göteborgs centralstation. Området omfattar 175 hektar. Det odlas cirka 16000 arter, där 4000 av dem odlas i trädgårdens växthus, som bland annat rymmer Sveriges största orkidésamling med 1500 arter samt påsköträdet som är utrotat i naturen men har räddats kvar i kultur bland annat tack vare Botaniska trädgården i Göteborg.