Karta över Götaland

Center map

Götaland är en av Sveriges tre landsdelar. Götaland är den sydligaste landsdelen och gränsar i norr till Svealand. Landsdelen består av tio landskap: Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Halland, Skåne, Småland, Västergötland, Östergötland, Gotland och Öland.

Långt tillbaka bestod nuvarande Götaland av små riken. De som levde i området kallades på fornnordiska för Gautar (termen användes dock främst för de som levde i dagens Västra Götalands län). Det finns en konsensus kring att detta folk var de samma som Beowulf tillhörde i den heroiska engelska eposen Beowulf.

Dagens Sverige börjades forma när några av landskapen i Götaland blev mer och mer politiskt involverade med Svealand. Det här var en process som pågick under hundratals år, men sägs ha haft sin början under 1000-talet. Under den här tiden av Sveriges historia, fanns det däremot delar av Götaland som tillhörde Danmark eller Norge, samtidigt som andra delar var mycket glesbefolkat.