Göteborgs stadsmuseum karta

Center map

Göteborgs stadsmuseum är ett kommunalt museum över staden Göteborg och dess historia som ligger i centrala Göteborg. Där kan man följa Göteborgs historia från cirka 12000 år tillbaka. De har en programverksamhet med föredrag, debatter, kurser, barnaktiviteter och visningar. Det finns ett lekrum och barnens museum. Det finns också en butik och kafé/restaurang i museumet. Basutställningarna som alltid finns är Spåren Talar, Vikingar, Äskekärrsskeppet, Göteborgs Födelse, 1700-talets Göteborg, Folk i rörelse, Urbanum, Värdefullt och en värld i miniatyr. Det finns också tillfälliga utställningar som kommer och går.