Karta över Kungshöjd

Center map

Kungshöjd är ett bebyggt berg i stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg. Kungshöjd fick sitt nuvarande namn 1904 efter bolaget Kungshöjdens Fastighetsaktiebolag, som grundades 1895 till följd av de nya byggnationerna på berget (från 1900-talet framåt byggdes det främst bostadskvarter på berget). Innan 1904 kallades området för Lilla Otterhällan. Norr om Kungshöjd ligger Stora Otterhällan (även kallad Otterhällan), som även det är ett bebyggt berg.

Kungshöjd omfattar totalt sex kvarter: 36 Telegrafen (del av); 37 Kasärnen; 40 Rosenlund (del av); 41 Arsenalen; 42 Luntantu och 43 Carolus Rex. Områdets storlek är ungefär 35 000 kvadratmeter.