Karta över Frihamnen

Center map

Frihamnen är en stadsdel i Göteborg som binder samman det gamla med det nya. Platsens gamla hamn- och varvsnäringar ger stadsdelen en unik historisk känsla. Samtidigt har en ny och urban miljö framträtt i stadsdelen som alltmer möjliggör för boende, arbetsplatser, grönska och innovation.

En utmärkande plats som återfinns i Frihamnen är bland annat Jubileumsparken, där ett stort utbud av roliga aktiviteter finns att testa på. Park 113 är ett annat ställe i stadsdelen som erbjuder underhållning. Här hålls event och utställningar som till exempel Vetenskapsfestivalen. Även Bananpiren är en populär destination för nöjessökande, där event såsom festivalen, konserter och mässor ständigt hålls.