Karta över Vasastaden

Center map

Vasastaden är en central stadsdel i Göteborg. I folkmun kallas området ofta för Vasastan och sträcker sig mellan Vasaplatsen och Haga.

Byggnaderna i Vasastaden är i sten och tillhör stilriktningarna nyrenässans och barock. När området byggdes riktade den sig till den rikare medelklassen. På så sätt skiljer sig stadsdelen från dess granne Haga, som till skillnad från Vasastaden, byggdes i trä och var en förort där människor tillhörande arbetarklassen bodde. Det var under senare 1800-tal som bygget av Vasastaden först påbörjades, då Göteborg som stad började expanderas utanför sina stadsmurar.