Högsbo karta

Center map

Högsbo är en stadsdel i Göteborg som ligger cirka 6 kilometer från Göteborgs centralstation. Högsbo har cirka 3000 invånare. Högsbo består av områden med flerbostadshus från fyrtio-, femtio-, och sextiotalet. Ut över sluttningarna breder stadsdelens bostadsområden ut sig från Ruddalen i väster ner till Dag Hammarskjöldsleden. Mellan trafikleden och de branta Änggårdsbergen i öster ligger ett industriområde med blandade hustyper. Det som sticker ut med stadsdelen är Axel Dahldröms torg med ett höghus som var bland de högsta i Europa när det byggdes 1957. I området Högsbotorp ligger det ett torg som är stadsdelens servicecentrum där det finns bibliotek, konferenslokaler, kaféer, restauranger, bank, apotek och ett stort antal butiker. I närheten ligger Högsbo kyrka och Nasirmoskén.