Karta över Lindholmen

Center map

Lindholmen är en stadsdel i Göteborg som ligger på ön Hisingen, längst Göta Älvs norra strand. För att nå Lindholmen kan man antingen åka buss eller ta färjan Älvsnabben.

Inom stadsdelen ligger Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och IT-universitet. Lindholmen är även hem till flera IT-relaterade företag som samarbetar med universiteten på olika utvecklingsprojekt. Bland de många företag som har lokaler på Lindholmen, är några märkvärda Volva Technology, Ericsson, IBM och Scania AB.

Lindholmen Science Park är företagsparken som möjliggör för samarbetet mellan universiteten och det högteknologiska näringslivet. Företagsparken inriktar sig till tre områden: Mobilt internet, Intelligenta fordon och transportsystem, samt Modern media och design.