Karta över Mölndal

Center map

Mölndal är en svensk stad i Västra Götalands län som gränsar till och är en del av tätorten Göteborg. Mölndal är även säte för Mölndal kommun. En stor del av kommunens befolkning är bebodda i Mölndal.

Namnet Mölndal betyder kvarndalen, då möln- kommer från det fornnordiska ordet för kvarn. Detta namn syftar de till faktiska kvarnar som sedan 1600-talet malde mjöl i orten.