Karta över Färgelanda

Center map

Tätorten Färgelanda tillhör Färgelanda kommun i sydvästra Dalsland och i Västra Götalands län. Områdets historia sträcker sig lång tillbaka då spår av tätorten har hittats från förhistorisk tid. År 2010 fanns det 1 894 invånare i Färgelanda.

Färgelanda kyrka återfinns här. Det är en kyrkobyggnad som tillhör Färgelanda församling i Karlstads stift. Färgelanda har länge varit en kyrkby i Färgelanda socken. År 1971 grundades Färgelanda kommun, vilket Färgelanda idag är centralort i.