Karta över Falköping

Center map

Falköping är en svensk tätort i Falköping kommun som ligger i Västra Götalands län. År 2010 rapporterades det att Falköping hade 16 350 invånare.

Falköpings historia sträcker sig lång tillbaka i tiden. Redan vid 1100-talet e.Kr. omnämndes Falköping för första gången i den isländska sagan Rimbegla. Sant Olofs-kyrkan, som är beläggen i Falköping, har även varit av betydelse genom historien då pilgrimsvandringar till kyrkan var vanligt förekommande för att hedra Olof den helige.